top of page
Universal.jpg

Personuppgiftspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss och vi arbetar på olika sätt för att skydda och respektera den. Inte minst genom att följa dataskyddsförordningen (GDPR). Bland annat genom att inte använda dina personuppgifter till mer än det nödvändiga, men även genom att arbeta seriöst med säkerhet och dokumentation.

På den här sidan har vi försökt samla all information om vår syn på integritet och vårt integritetsarbete. Här finns även fakta och verktyg som du har nytta av i ditt GDPR-arbete. Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller förbättringsförslag.

Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy
Denna policy gäller för personer som besöker www.autoredovisning.se. Den gäller också vid nyttjande av någon av våra tjänster och paket samt våra kanaler på sociala medier.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Uppgifter och data som AutoRedovisning samlar in och hur den används.
Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att AutoRedovisning ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss

 

Säkerhet
AutoRedovisning skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av AutoRedovisnings system som hanterar personuppgifter. Anställda på AutoRedovisning samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa AutoRedovisnings interna informationssäkerhetspolicy.

Personuppgifter som skickas in till AutoRedovisning utan att det efterfrågats kommer inte att sparas längre än en månad, undantaget gäller spontana ansökningar eller avtalsärenden.

AutoRedovisning som personuppgiftsbiträde
AutoRedovisning agerar som personuppgiftsbiträde för dig som kund till någon av våra tjänster. I ett sådant läge krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan dig som kund och AutoRedovisning. AutoRedovisning agerar i enlighet med instruktion som bifogats personuppgiftsbiträdesavtalet.

Ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas med alla AutoRedovisnings kunder.

Överföring av information
AutoRedovisning och dess underbiträden sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part. Kontaktinformation som behövs för direktreklam kan behandlas av våra biträden.

Ändringar av denna personuppgiftspolicy
Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

bottom of page