top of page
Hållbarhetspolicy

Som företag har vi en nyckelroll i skapandet av ett hållbart samhälle. Vår hållbarhetspolicy är utgångspunkten för vårt hållbarhetsarbete. Policyn är ett dynamiskt dokument som uppdateras och förändras över tid.

Vårt miljöansvar

Som tjänsteföretag tillhör vi inte den typen av företag som gör störst miljöavtryck men allt räknas och därför ser vi det som en viktig uppgift att göra vad vi kan – här och nu. Här är en del av det vi gör för att minimera vår negativa miljöpåverkan:
 

 • Våra tjänster levereras digitalt, dvs de genererar inga fysiska leveranser. Även kundavtal och andra avtal hanteras digitalt. Det digitala arbetssättet är miljövänligt och innebär ett minimum av papperskonsumtion och ett avsevärt minskat resande vid t ex kunders inlämning av material.
   

 • De programvaror som vi använder är moln-/webbaserade och designade för digitala processer med t ex faktura- och kvittotolkning, användning av appar och webb och digital inlämning av årsredovisningar och deklarationer.
   

 • Kundfakturor skickas som e-fakturor eller som mejlade PDF-fakturor. Leverantörsfakturor tas emot som e-fakturor eller mejlade PDF-fakturor och nya leverantörer kontaktas för att ändra rutin från pappersfakturor till digitala fakturor.
   

 • Våra medarbetare utbildar sig främst genom distanskurser och webbkurser, vilka innebär att de kan minimera resandet i samband med sin fortbildning.
   

 • Våra tjänsteresor sker när det är möjligt till absolut största del med tåg i stället för bil/flyg.
   

 • Vi källsorterar och återvinner allt som är möjligt.
   

 • I våra inköp prioriterar vi miljövänliga och rättvisemärkta produkter.

Vårt sociala ansvar

Vi är särskilt måna om andra människor, såväl kunder som medarbetare och andra. Här är något av det vi gör för att ta vårt sociala ansvar:
 

 • I vår rådgivning utgår vi från gällande skattelagstiftning och undviker att rekommendera kunderna upplägg som är otillåtna eller som ligger i gråzonen mellan det tillåtna och det otillåtna.
   

 • Vi håller oss uppdaterade kring och arbetar löpande för att efterleva myndigheternas regelverk kring penningtvätt, mm.
   

 • Vi har en organisation som utgår från ett demokratiskt och jämställt synsätt.
   

 • Vi jobbar för att motverka stress hos våra medarbetare och minska sjukskrivningar, bland annat genom möjlighet att flexa.
   

 • Våra medarbetare har stora möjligheter till hybrida arbetsplatser, dvs att de själva väljer var de vill arbeta.
   

 • Förmåner som tjänstepension, friskvårdsbidrag, mm.
   

 • Löpande kompetensutveckling och utbildning för våra medarbetare.
   

 • Vi erbjuder YH-elever praktikplatser.

Våra affärer

Det vi gör ska vara såväl lönsamt som hållbart, både för oss och för våra kunder. Här är lite av det vi gör för hållbara affärer:
 

 • Vi ser hållbarhet som en självklar och nödvändig förutsättning för både vår egen och våra kunders verksamheter och arbetar därför med hållbarhets-frågan i hela vår verksamhet och i vår affärsmodell.
   

 • Ständig fortbildning av personalen för att ge bästa möjliga service till våra kunder.
   

 • Löpande utvärdering av vårt arbete genom t ex dialog med kunder och intern kvalitetssäkring.
   

 • Vi står på egna ben och har de resurser som behövs för den verksamhet vi bedriver.
   

 • Ständig utveckling av tjänsten för att möta nya regler, nya behov och ny teknik.

bottom of page