top of page
hållbarhetsredovisning.png
Hållbarhetsredovisning - Vad är det?

Klimatförändringar sker, vilket utgör en stor risk för affärerna liksom för de ekosystem som vi alla är beroende av. Snart kommer krav på att samtliga nordiska företag ska registrera klimatavtryck genom att mäta och rapportera sitt hållbarhetsarbete.

 

En hållbarhetsrapport skapar långsiktighet & säkerhet, och utifrån 3 perspektiv visar ett bolags transparens och ansvarstagande;

 

Klimatredovisning

 • Koldioxidavtryck och policy kring miljön

Social redovisning

 • Personalnyckeltal som sjukfrånvaro och personalomsättning, jämställdhet etc..

 • Sociala förhållanden – hur jobbar man med kunder och leverantörer
   

Ekonomisk hållbarhet

 • Lönsamhet på lång hållbar sikt

 • IT – säkerhet

 • Kundkännedom och kundhälsa

Affärsnyttan

Företag som tänker om runt sin affärsmodell utifrån ett hållbarhetsperspektiv, kommer att ha stora konkurrensfördelar. Med NSRS hållbarhetsredovisning får du bättre koll på din organisation, kan identifiera nya affärsmöjligheter och inte minst spara pengar på rätt ställe. Genom att mäta ekonomiska, miljödrivna och sociala nyckeltal kommer du att kunna identifiera möjligheter där pengar kan sparas in och hur verksamheten utvecklas;
 

 • Lagkraven blir striktare

 • Krav från 3:e part.

 • Identifiera spar-områden

 • Attrahera de nya talangerna

 • Skapa långsiktighet & säkerhet

 • Operativ insikt och styrdokument för utveckling

Konkurrensfördelar

Ditt viktiga hållbarhetsarbete ska du berätta om i din marknadsföring. Det kommer att stärka ditt varumärke och öka företagets konkurrenskraft på marknaden. Vi ser även att hållbarhetsredovisning kommer att bli en nödvändighet för många företag för att kunna delta i upphandlingar och offertförfrågningar framöver:
 

 • Upphandlingar

 • Varumärkesbyggande

 • Kunder

Hjälp med hållbarhetsrapportering!

Vi hjälper er ta fram er hållbarhetsrapport enligt de nya nordiska standardena för hållbarhetsredovisning, NSRS.

NSRS står för Nordic Sustainability Reporting Standard och är en nordisk standard för hållbarhetsredovisning avsedd för små och medelstora företag

Vi hör av oss inom kort!
bottom of page