top of page

Hållbarhetsredovisning - Vad är det?

Klimatförändringar sker, vilket utgör en stor risk för affärerna liksom för de ekosystem som vi alla är beroende av. Snart kommer krav på att samtliga nordiska företag ska registrera klimatavtryck genom att mäta och rapportera sitt hållbarhetsarbete.

 

En hållbarhetsrapport skapar långsiktighet & säkerhet, och utifrån 3 perspektiv visar ett bolags transparens och ansvarstagande;

 

Klimatredovisning

 • Koldioxidavtryck och policy kring miljön

Social redovisning

 • Personalnyckeltal som sjukfrånvaro och personalomsättning, jämställdhet etc..

 • Sociala förhållanden – hur jobbar man med kunder och leverantörer

Ekonomisk hållbarhet

 • Lönsamhet på lång hållbar sikt

 • IT – säkerhet

 • Kundkännedom och kundhälsa

Autoredovisnings hållbarhetsredovisning 2022

Autoredovisnings övergripande mål med hållbarhetsarbetet är att skapa långsiktighet.. För Autoredovisning innebär det att ta hänsyn till hur arbetet påverkar människor och miljön och samtidigt hantera risker och identifera möjligher.

Affärsnyttan

Företag som tänker om runt sin affärsmodell utifrån ett hållbarhetsperspektiv, kommer att ha stora konkurrensfördelar. I den gröna omställningen som sker så kommer  Hållbarhetsredovisningen snart vara en förväntad hygienfaktor, en hälsocheck för företaget. Dessutom;
 

 • Lagkraven blir striktare och når snart alla bolag.

 • Förväntade krav från 3:e parter, såsom banker.

 • Identifiering av spar-& riskområden.

 • Attrahera de nya talangerna.

 • Säkerställa  företagets långsiktighet & säkerhet.

Konkurrensfördelar

Ditt viktiga hållbarhetsarbete ska du berätta om i din marknadsföring. Det kommer att stärka ditt varumärke och öka företagets konkurrenskraft på marknaden. Vi ser även att hållbarhetsredovisning kommer att bli en nödvändighet för många företag för att kunna delta i upphandlingar och offertförfrågningar framöver, eller tillhöra i leverantörkedjan hos stora kunder med hårda hållbarhetskrav:
 

 • Upphandlingar

 • Varumärkesbyggande

 • Kunder

Hjälp med hållbarhetsrapportering!

Även ifall ni inte har hållbarhetskrav på er idag, så finns det ett värde i att komma igång med hållbarhetsarbetet redan nu. Vi hjälper er ta fram hållbarhetsredovisning enligt de nya nordiska standardena för hållbarhetsredovisning, NSRS. Är ni intresserade av att höra mer och hur vi kan hjälpa er, fyll i kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss.

NSRS står för Nordic Sustainability Reporting Standard och är en nordisk standard för hållbarhetsredovisning avsedd för små och medelstora företag

Vi hör av oss inom kort!

Hållbarhetspartner!

Hållbarhetsredovisning kan upplevas som ett omvälvande och komplext område. Tack vare samarbetet med vår hållbarhetspartner Wellfish har vi en automatiserad lösning för datainsamling och effektiv sammanställning av hållbarhetsrapporter. Läs mer om Wellfish här.

bottom of page